Chris Brown Vle Vin Yon Bon Moun Pou Fanmi Li

Se mwa pase a tout moun aprann Chris Brown te gen yon pitit fi 9 mwa, ki rele Royalty. Ta sanble vin yon papa ta fè Chris vle chanje pou vin yon pi bon moun.

Chris ki te pa t twò sou san l semèn sa yo, monte sou Instagram pou fè pase mesaj li a: li vle vin yon pi bon pou fanmi li.

“Chak pa m’ap fè se pou grandè. Aprann konn tèt mwen e goumen pou fè yon diferans. Goumen men pa siviv. M pa ka fè okenn moun renmen m men pou moun ki renmen m yo, mwen vrèman apresye e ba nou valè. M vle grandi vin yon bon moun e pran swen fanmi mwen. Si pou m chanje mond la mwen dwe chanje mantalite mwen.”. Chris Brown te ekri sa anba yon foto sou Instagram kote li te gen yon mayo baskèt sou li (Foto anba a).

Chris Brown Vle Vin Yon Bon Moun Pou Fanmi Li

E nou menm ki ap li atik sa a, sa nou panse? Èske Chris Brown ap chanje tout bon akoz de Royalty, pitit fi li a?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *