5 Bisiklèt Elektrik Pratik e Inovan

GIFLY BIKE : Premye Bisiklet elektrik ki pliye nan yon segond. Modèl sa a poko distribye.

Le CARGO NODE : Fèt pa yon gwoup moun ant Tern et XtraCycle, li bay 2 Avantaj.

  • Li pèmèt moun transpòte chaj lou jiska (160 kg).
  • Li fasil pou pliye nan mwens ke 10 Segond pou transpòte l swa nan tren oubyen nan Vwati.

Le SNIKKY BIKE : Gen yon Woul devan e yon pipiti woul ak motè dèyè. Bisiklèt elektrik sa a lejè sou tout teren, Modèl sa a poko Komèsyalize

SWITCH AERO SYSTEM : Se yon sisitèm ki adapte sou Bisiklèt yo ki pèmèt ou sikile pi konfòtab e rapid nan yon pozisyon Klasik. Li deja sou mache a

SHERLOCK BIKE : Bisiklèt sa yo ekipe pa GPS envizib. Se yon Sistèm Anti-Vol ki fonksyone ak yon Aplikasyon Mobil. Modèl sa a Komèsyalize.

 

Check Also

Faco Leaves, Yon jwèt videyo Ayisyen Fè

Se yon plezi pou nou nan Ti Kwen Pam News pou prezante w yon nouvo jwèt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *