Edikasyon

Kisa Bote ye ?

  Bote se yon eleman kache makonnen ak plizyè aspè nan egzistans moun, ide sa a etidye prensipalman pa “Disiplin Filozofik Estetik”, men li abòde egalman an pati kèk lòt domèn tankou (Istwa, Sosyoloji, Sikoloji, Teknik ou talan). Bote an jeneral defini tankou karakteristik yon bagay ki nan mitan etid sansoryèl ki bay yon santiman, Satisfaksyon . Nan sans sa …

Read More »