Medsin

Kisa MST a ye?

(MST) ou (MTS) yo konn rele tou (IST) Infections Sexuellement Transmissibles Maladi seksyèlman Transmisib (MST) se yon konsekans rapò seksyèl ki fè wont, ki fè mal epi ki mòtèl. Avèk bon enfòmasyon ou souvan kapab evite yo. Men, ou dwe okipe w tou pran enfòmasyon sou abstinans, bani enfidelite epi si w ap fè sèks avan maryaj sèvi ak kapòt …

Read More »