Kite Nou Fè Pwomosyon Pou Ou

Rezo Ti Kwen Pam ap prezante w’ yon lis pwomosyon ak sèvis serye pou ede w’ rive pi lwen, pou w’ touche plis moun ak aktivite w’.

Pami pwomosyon sa yo, gen:

Sèvis Grafik

 • Postè (apati 500 goud)
 • Flayèz (apati 750 goud)
 • Logo (apati 750 goud)

Kreyasyon Sit Wèb

 • Blòg (apati 300 dola US)
 • Magazin (apati 300 dola US)
 • Aplikasyon Wèb (Ekri Nou pou Pri)
 • Aplikasyon Mobil (Ekri nou pou Pri)

Pwomosyon Biznis

 • Sèvis ou (apati 1500 goud)
 • Machandiz ou gen pou vann (apati 1500 goud)

Pwomosyon Mizik

 • Mete mizik (apati 150 goud)
 • Pou atis (apati 750 goud)
 • Gwoup (apati 750 goud)

Pwomosyon Evennman ak Pwogram (apati 1000 goud)

Pwomosyon Rasanbleman oubyen Reyinyon Piblik (apati 1000 goud)

Pwomosyon yo ap pase sou tout rezo nou yo sou Facebook, Twitter, ak Instagram nou ki gen plis pase 30 000 moun ki ap swiv nou, plis afichaj pandan yon tan limite pwodui yo sou sit wèb nou an.

Nou resevwa pèman yo pa Mon Cash sou nimewo Digicel sa a 44901752. Si w’ pa Ayiti rele nou pou w’ ka konn kòman ou ka peye.

Pou plis enfòmasyon rele nan 44901752 oubyen ekri nou sou WhatsApp.

Rete konekte ak Ti Kwen Pam sou tout rezo sosyal yo

Facebook: https://www.facebook.com/TiKwenPam
Twitter: https://twitter.com/TiKwenPam
Instagram: https://instagram.com/TiKwenPam

Sit Wèb: http://www.tikwenpam.net